Disclaimer

DISCLAIMER

Deze website
Meliton & Van Houdt Administratie- en Advieskantoor draagt kwaliteit en dus zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en actualiteit hoog in het vaandel. Zo ook voor haar eigen website. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden.
Meliton & Van Houdt Administratie- en Advieskantoor behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze websites te wijzigen. Meliton & Van Houdt Administratie- en Advieskantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Meliton & Van Houdt Administratie- en Advieskantoor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De content van deze site
Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze websites of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Meliton & Van Houdt Administratie- en Advieskantoor.