Salarisadministratie

Salarissen moeten
juist zijn!

Salarisadministratie

Dat uw salarisadministratie door ons kantoor snel en deskundig verzorgd wordt lijkt ons meer dan logisch. Daarnaast willen wij samen met u de beste manier van aanlevering van gegevens vinden, waarbij wij u tevens wijzen op de wettelijk vereisten bij het in dienst hebben van personeel.

U levert ons maandelijks een overzicht van uw salarismutaties aan. Dat kan vaak perfect in een Excel staatje.
Neem u personeel in dienst? Dan stuurt u ons het indiensttredingsformulier met personalia, de arbeidsovereenkomst, loonheffingsverklaring en een geldig legitimatie bewijs.
Gaat personeel uit dienst? Dan geeft u de juiste datum uit dienst door en eventuele bijzonderheden m.b.t. de eindafrekening.

Maandelijks ontvangt u de berekende salarisstroken, betaalbestanden en /of staten en de loonjournaalposten. Tevens ontvangt u achteraf de aangifte Loonheffing.
Daarnaast ontvangt u van ons automatisch meldingen m.b.t. einddata contracten, proeftijd, verjaardagen en jubilea en het verlopen van legitimatiebewijzen en dergelijke.

Met deze zaken bent u verzekerd dat uw personeelsdossiers eenvoudig up-to-date blijven. Zo voldoet u altijd aan de wettelijke eisen die aan u als werkgever worden gesteld.

Salarisstroken en maandelijkse betaalstaten ontvangt u per mail. Wilt u (ook) een betaalbestand voor de bank? De loonstroken per mail direct naar uw werknemers verstuurd? Geen probleem, deze vallen gewoon onder onze dienstverlening. De dienstverlening waarbij u minder handelingen en tijd kwijt bent aan uw salarisverwerking om dichterbij uw ondernemersdoel te komen.

Salaris Stukken

  • Salarisstroken
  • Betaalbestanden
  • Loonheffingsaangiften
  • Loonjournaalposten
  • Signaleringen & Meldingen

Wij werken met Unit4 Salaris

unit4

Aangesloten bij: aangesloten bij fiscount